jún 26

Stretnutie národov


STRETNUTIE NÁRODOV

Milá sestra, brat, rodina,

v dňoch 18.-21. augusta 2016 sa v našom cirkevnom zbore uskutoční spoločné stretnutie partnerských cirkevných zborov Dudince-Nadlak-Skoczow. Stretnutite sa koná pri príležitosti 20-ho výročia posvätenia chrámu Božieho, ako aj vzniku nášho cirkevného zboru.

Keďže na stretnutie príde cca 90 hostí, obraciame sa s prosbou na každého člena crkevného zboru o pomoc pri organizovaní tohto podujatia. Jedná sa hlavne o poskytnutie ubytovania a stravovania. Budeme veľmi radi, keď sa nám podarí väčšinu hostí ubytovať po rodinách; zvyšná časť bude ubytovaná v spoločných zariadeniach (kde je pre nás nevýhodou, že za služby musíme platiť) – zatiaľ je zabezpečený penzión Marija. V spoločných ubytovacích zariadeniach privítame pomoc pri stravovaní tých rodín, ktoré nebudú mať hostí doma. Rovnako budeme vďační aj za finančnú, resp. materiálnu pomoc.

Prosíme Vás o vyplnenie návratky (papier si možete prevziať v kostole alebo nám môžete zaslať email), aby sme mali v predstihu dostatočný prehľad o Vašej pomoci.

  • Rodina:_________
  • Poskytneme ubytovanie pre __ osôb (ak si želáte známeho z Nadlaku, resp. Skoczowa, prosím uveďte meno:_________)
  • Viem pomôcť pri stravovaní:_________
  • Pomôžem finančne, resp. materiálne:_________
  • Zúčastníme sa spoločného výstupu na Sitno a spoločnej večere pri jazere Počúvadlo – počet osôb:__
Deň Čas Aktivita
18.8. (štvrtok) 18:00 – 20:00 Príchod hostí do Dudiniec; večera; ubytovanie
19.8. (piatok) 09:00 Prijatie zástupcov z Nadlaku a Skoczowa u primátora mesta
10:00 Odchod do Banskej Štiavnice; návšteva kostola; prehliadka mesta
14:00 Spoločný výstup na vrch Sitno (1009m.n.m.) resp. prechádzka v okolí jazera Počúvadlo
18:00 Spoločná večera pri jazere (pečené prasiatko) a pri hudbe
20.8. (sobota) Voľný program; kúpanie na kúpalisku; prechádzky po Dudinciach
popoludní Príprava spoločnej večere (pripraví Nadlak a Skoczow
21.8. (nedeľa) 09:30 Služby Božie; kazateľ Mgr.Milan Krivda; vystúpenie spevokolov; obed a odchod hostí domov