aug 16

Stretnutie národov – informácie

Informácie pre hostí Nadlak – Skoczow

 

Piatok :

 • 8:00 – 9:00 raňajky v rodinách a v kultúrnom dome .
 • V kultúrnom dome / KD / sa budú stravovať hostia, ktorí sú ubytovaní v penzióne Marija /busom/, v penzióne Gašková /zabezpečený dovoz autom/, v penzióne Pavelková a rod. Strieborný /je to vedľa ubytovania/
 • 8:45 sa stretnú v kostole tí, ktorí pôjdu na stretnutie s primátorom mesta – PaeDr. Dušan   Strieborný
 • 9:00 prijatie u primátora mesta, po 6 – 8 osôb z Nadlaku aj zo Skoczowa
 • 9:15 stretnutie v kostole, modlitba
 • 9:45 odchod autobusov do Banskej Štiavnice
 • 10:30 príchod do Banskej Štiavnice, stretnutie v evanjelickom kostole – informácie o cirkevnom zbore, história Banskej Štiavnice a prehliadka výstavy oltárnych rúch. Potom voľno, individuálna prehliadka mesta.
 • 13:00 odchod autobusov k jazeru Počúvadlo
 • 13:30 príchod na Počúvadlo – obed – každý dostane balíček + minerálku.
 • 14:15 spoločný výstup na vrch SITNO /1009 m.n.m/, vedie Holíková Andrea. Zobrať si pevnú obuv !
 • Ostatní voľná prechádzka v okolí jazera Počúvadlo
 • 17:00 stretnutie v reštaurácii „U starej Blaškovej“ /p. Blašková je dozorkyňa cirk. zboru Banská Štiavnica/ – spoločná večera a posedenie pri ľudovej hudbe. Večera : pečené prasiatko, chlieb, obloha + každý má v cene jeden nápoj, pivo alebo kofola, potom je možnosť dokúpiť si podľa vlastného výberu.
 • Cca 22:30 odchod autobusov do Dudiniec.

 

Sobota :

 • 8:30 – 9:30 raňajky v rodinách a v kultúrnom dome .
 • 9:45 stretnutie v kostole, modlitba
 • 10:00 – 13:00 voľný program – pre všetkých je zabezpečený 3 – hodinový vstup na kúpalisko , vrátane bazéna s minerálnou vodou / zobrať si plavky + uterák/ – spoločný vstup len v čase 10:05 – 10:20, stretneme sa pre kúpaliskom !
 • V priebehu soboty všetci hostia majú zmrzlinu grátis v Dudinskej oblatkárni – budova Turisticko – informačnej kancelárie, vchod od katolíckeho kostola.
 • 13:00 – 14:00 obed v rodinách a v kultúrnom dome
 • 14:00 – 15:00 stretnutie spevokolov Dudince + Nadlak + Skoczow v kostole, spoločný nácvik
 • 14:00 je k dispozícii priestor na futbalovom ihrisku na prípravu večere pre Nadlak a Skoczow
 • 17:00 stretnutie pre všetkých na futbalovom ihrisku – večera /pripravia hostia z Nadlaku a Skoczowa/

 

Nedeľa :

 • 8:00 – 9:00 raňajky v rodinách a v kultúrnom dome .
 • 9:30 služby Božie v kostole – do kostola je potrebné vziať veci so sebou, môžete si ich odložiť v zborovej miestnosti, alebo priamo do autobusu.
 • Počas služieb Božích vystúpenie spevokolov
 • 12:00 spoločný obed pre všetkých v kultúrnom dome.
 • Cca 13:30 – 14:00 presun do kostola, modlitba, rozlúčenie a odchod domov

 

Počas celej doby bude zborová miestnosť v kostole otvorená, pokiaľ bude niekto potrebovať pomoc, vždy tam nájde niekoho, kto mu poradí!