feb 01

Zájazd do Nemecka – Po stopách Martina Luthera.

Cirkevný zbor ECAV Dudince pri príležitosti 500.výročia reformácie organizuje zájazd „Po stopách Dr. Martina Luthera“. Počas zájazdu navštívime miesta, ktoré sú spojené so životom a účinkovaním nášho reformátora Dr. Martina Luthera

Termín :  4. – 8. mája 2017

PROGRAM:

  • štvrtok, 4.5. cca 19:00 hod. odchod z Dudiniec
  • piatok, 5.5. – návšteva miest : Jena, Weimar, Erfurt. Nocľah v Erfurte.
  • sobota, 6.5. – návšteva Eisenachu + hrad Wartburg, nocľah v Erfurte.
  • nedeľa, 7.5. – Lutherstadt Eisleben, Lutherstadt Wittenberg, nocľah vo Wittenbergu.
  • pondelok, 8.5. – dopoludnia Wittenberg, odchod domov, príchod do Dudiniec v nočných hodinách.

CENA: 200.- € / osobu.

V cene je zahrnuté: doprava autobusom, 3 x ubytovanie s večerou a raňajkami, vstupné.

Cestovné poistenie nie je v cene zájazdu, doporučujeme ho uzavrieť každému individuálne.

Prihlásiť sa treba u brata Ing. Bohuslava Beňucha, mail : bbenuch@gmail.com, mobil 0905 – 153 – 574 najneskôr do 28.februára 2017 a zaplatiť zálohu 100.- €. Zvyšnú sumu, 100.-€, je potrebné zaplatiť pri nástupe do autobusu.

NAVŠTÍVIME:

JENA – mestský kostol sv.Michala s originálom náhrobnej dosky M.Luthera.

WEIMAR – mestský kostol, kde viackrát M.Luther kázal.

ERFURT – Augustiniánsky kláštor s Lutherovou izbou.

EISENACH – Lutherov dom s múzeom.

Hrad WARTBURG s Lutherovou izbou, kde sa M.Luther ukrýval pod menom rytier Juraj a preložil Novú zmluvu do nemčiny.

EISLEBEN – rodný dom M.Luthera,dom úmrtia,pamätník M.L., kostol Petra a Pavla/miesto krstu/ a kostol sv. Ondreja /miesto poslednej kázne M.L./ WITTENBERG – Zámocký kostol, kde pribil 95 výpovedí a je pochovaný, Lutherov dom, Mestský kostol, Melanchtonov dom.