V tejto časti by sme Vám chceli predstaviť tých, ktorí sa aktívne zapájajú do služby v zbore. Vďaka nim, vďaka ich ochote a vďaka láske k Bohu rozvíjame stále nové aktivity – od práce v spevokoloch, cez organizáciu rôznych podujatí, stretnutí až po detskú besiedku.

 

PREDSEDNÍCTVO

Farár: Ján Tóth

Dozorca: Bohuslav Beňuch

 

FUNKCIONÁRI

Poddozorca: Pavel Poliak

Kurátor: Milan Ďuríčka

Kantori: Ján Petrov, Bohuslav Beňuch

Účtovníčka: Marta Mojžišová

Pokladníčka: Marta Mojžišová

Zapisovateľka: Zuzana Cmarková

Zvonár: Dušan Anguš

Kostolníci: Drahoslav Paulíny, Jozef Brodniansky, Igor Maruška, Milan Petruška

Predseda VmV: Zdenka Géšeová

 

PRESBYTERSTVO

Ján Ambróš, Dušan Anguš, Milada Brindzová, Zdenka Géšeová, Ján Gunár, Milan Chrien, Mária Marošiová, Darina Petráňová, Vilma Petrovová, Ľubomír Pavlovic, Pavel Poliak, Ján Puškár.

 

OSTATNÉ

Hospodársky výbor

Vnútromisijný výbor: Zdenka Géšeová

Spevokol dospelých: Vilma Petrovová

Detská besiedka: Zuzka Šťastná, Katka Haluzová

Občianske združenie Živá Voda: Jozef Brodniansky