Prečo vznikajú Reformačné listy?

V roku 2017 si pripomíname 500. výročie reformácie. Stav Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku (ďalej cirkev alebo ECAV) však nenasvedčuje tomu, že dnes je čo oslavovať. Napriek tomu, že v cirkvi chceme prežívať radosť, slúžiť druhým a duchovne rásť, prežívame smútok a frustráciu z vnútorného stavu cirkvi. Nakoľko nie je možné tieto názory na stav cirkvi a potrebu jej obnovy slobodne šíriť, vzniká tento alternatívny komunikačný nástroj, aby sa dostali objektívne informácie do cirkevných zborov, do evanjelických domácností. Týždenník EPST ainternetová stránka GBÚ www.ecav.sk sa stali výhradnými komunikačnými nástrojmi súčasného Predsedníctva ECAV. Obavy z ovládnutia cirkvi úzkou mocenskou štruktúrou sú oprávnené! Sú v rozpore s reformačným, demokratickým a samosprávnym charakterom cirkvi. Otázka znie: Ako je možné, že sme dopustili tento stav? Je to naša ľahostajnosť, strata záujmu? Dôvodov je určite viac. Reformačné listy budú prinášať správy a objasňovať dôležité dokumenty z aktuálneho diania v cirkvi. Chcú vecne a profesionálne dopĺňať aj fakty, ktoré EPST zamlčuje. Nech si čitatelia Reformačných listov vytvoria vlastný názor. Budú vyzývať na vzájomnú spoluprácu a odmietnutie ľahostajnosti k ďalšiemu smerovaniu cirkvi. Medzi iniciátorov vzniku tohto informačného zdroja patria laickí pracovníci a rovnako aj farári a kapláni v službe, ktorí sa neboja nahlas vysloviť svoje obavy zo súčasného smerovania cirkvi.