feb 13

Stanovisko CZ Dudince k voľbe dištriktuálneho dozorcu ZD ECAV

Dňa 12.02.2017 bolo na zasadnutí zborového konventu v Dudinciach jednomyseľne prijaté nasledovné stanovisko, ktoré bude zaslané Generálnemu presbyterstvu, Presbyterstvu západného dištriktu ECAV, Presbyterstvu hontianskeho seniorátu ECAV a do Evanjelického Posla Spod Tatier so žiadosťou o uverejnenie stanoviska: "Vážené sestry a bratia!      Za účelom znemožnenia kandidatúry na funkciu dozorcu ZD ECAV bola... read more →
feb 01

Zájazd do Nemecka – Po stopách Martina Luthera.

Cirkevný zbor ECAV Dudince pri príležitosti 500.výročia reformácie organizuje zájazd „Po stopách Dr. Martina Luthera“. Počas zájazdu navštívime miesta, ktoré sú spojené so životom a účinkovaním nášho reformátora Dr. Martina Luthera Termín :  4. – 8. mája 2017 PROGRAM: štvrtok, 4.5. cca 19:00 hod. odchod z Dudiniec piatok, 5.5. – návšteva miest : Jena,... read more →
aug 16

Stretnutie národov – informácie

Informácie pre hostí Nadlak - Skoczow   Piatok : 8:00 – 9:00 raňajky v rodinách a v kultúrnom dome . V kultúrnom dome / KD / sa budú stravovať hostia, ktorí sú ubytovaní v penzióne Marija /busom/, v penzióne Gašková /zabezpečený dovoz autom/, v penzióne Pavelková a rod. Strieborný /je to vedľa ubytovania/ 8:45 sa stretnú v kostole tí,... read more →
jún 26

Stretnutie národov

STRETNUTIE NÁRODOV Milá sestra, brat, rodina, v dňoch 18.-21. augusta 2016 sa v našom cirkevnom zbore uskutoční spoločné stretnutie partnerských cirkevných zborov Dudince-Nadlak-Skoczow. Stretnutite sa koná pri príležitosti 20-ho výročia posvätenia chrámu Božieho, ako aj vzniku nášho cirkevného zboru. Keďže na stretnutie príde cca 90 hostí, obraciame sa s prosbou... read more →